Ochrana před sledováním mobilní komunikace

Ochrana před sledováním mobilní komunikace
V předchozím článku jsme vám popsali jak šifrovat data v mobilním telefonu a mít tak veškeré informace bezpečně chráněny proti zneužití. Dnes bychom vám poradili, jak zabezpečit mobilní zprávy a volání.

Jak zabezpečit svou komunikaci?

Řešením může být open-source aplikace Signal, která přináší nejvyšší dostupné zabezpečení pro zasílání zpráv a volání. Zprávy aplikace Signal jsou odesílány přes internet a jsou chráněny end-to-end šifrováním.

Aplikace Signal

Aplikace využívá šifrování pomocí svého protokolu, což je prozatím nejbezpečnější komunikační protokol, jaký byl doposud vyvinut.  Aplikace je open-source to znamená, že její zdrojový kód je veřejně dostupný a je nezávisle auditována na chyby. Tím se zajištuje, že vlastník nedělá něco, co by neměl.

Všechny zprávy jsou v telefonu před odesláním šifrovány a mohou je dešifrovat pouze vybraní příjemci. Tímto se odstraňuje potřeba důvěřovat jakékoli třetí straně a žádná třetí strana nemá přístup ke zprávám během přenosu. Jediným způsobem, jak někdo může získat přístup ke zprávám odeslaným Signalem, je, pokud má přímý fyzický přístup k vašemu telefonu nebo telefonu příjemce. A i v tomto případě Signal obsahuje možnost šifrovat všechny uložené zprávy. Jediným způsobem, jak se tedy někdo může dostat k vaší citlivé komunikaci, je, že budete donuceni vyzradit svůj dešifrovací kód.
Další bezpečnostní funkce
Zprávy a oznámení lze zamknout pomocí přístupového hesla a můžete se také rozhodnout používat „anonymní klávesnici“, která se nedá odchytit. Signal také obsahuje funkci mazání zprávy po přečtení.

signal-2.jpg


Velmi důležité je, že aplikace poskytuje mechanismus pro ověření identity vašich kontaktů.
Možné riziko
Aby bylo možné aplikaci Signal v telefonu používat, Signal používá pro vyhledávání kontaktů skutečná telefonní čísla. Toto považujeme za potenciální riziko. Signal však toto riziko eliminuje a umožňuje tento krok obejít:
  • Signal nevidí vaše kontakty a do vašeho seznamu kontaktů nemá přístup nikdo jiný než vy.
  • Můžete se zaregistrovat pomocí jednorázové Sim karty do telefonu. Jakmile je aplikace Signal zaregistrována, tuto Sim kartu nemusíte používat.
Jak používat Signal
Aplikace je zdarma a k jejímu používání potřebujete mít mobilní data. Po instalaci jsou ve výchozím nastavení importovány všechny vaše staré zprávy v telefonu a Signal začne používat váš výchozí seznam kontaktů pro volání a zasílání zpráv.

Při zasílání zabezpečených zpráv ostatním uživatelům využívající Signal budete upozorněni, že zprávy jsou bezpečně šifrovány. Můžete také zahájit hlasový hovor, videohovor nebo skupinový chat.
Signal2.jpg
Více článků